شماره تماس کارشناسان محترم آموزش و فناوری اطلاعات

شماره تماس کارشناسان محترم آموزش و فناوری اطلاعات

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۷ بازدیدها : 4972

شماره تماس  کارشناسان  فناوری اطلاعات  دانشکده های دانشگاه ارومیه

شماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده های دانشگاه ارومیه